Angel Essences

Angel Essences

Twintig prachtige Angel Essences die een brug creëren tussen onze wereld van alledag en die van het rijk van de Engelen. De Engelen werken via deze Essences om je de positieve eigenschappen ervan diep in je bewustzijn te laten doordringen, waardoor transformatie en hoger bewustzijn mogelijk worden.

Angel of Determination Angel Essence 10 ml
De Engel van Vastberadenheid helpt en ondersteunt je bij het vinden van innerlijke besluitvorming en wilskracht om door je leven heen gefocust te blijven op jouw eigen energie, en niet afgeleid te worden van wat van belang is voor jouw eigen groei, zodat jouw ware Zelf kan stralen.
€ 6,95
Angel Essences SET 2 10 flesjes
Een set van 10 Angel Essences uit de serie van 20: Beauty, Determination, Grace, Harmony, Hope, Mercy, Strength, Transmutation, Truth en Wisdom in een stevige kartonnen doos.
€ 64,00
Angel Essences SET 1 10 flesjes
Een set van 10 Angel Essences uit de serie van 20: Abundance, Compassion, Forgiveness, Glory, Joy, Love, Patience, Peace, Purification en Tranquility in een stevige kartonnen doos.
€ 64,00
Angel of Wisdom Angel Essence 10 ml
De Engel van Wijsheid helpt en leidt je bij het komen tot jouw eigen innerlijke wijsheid, door het hartchakra en voorhoofdchakra met elkaar te verbinden en die verbinding sterk te maken. Hierdoor kunnen we inzichten, verkregen door ons gevoel, moeiteloos verbinden met die hogere trilling van wijsheid en inzicht, waardoor we werkelijk wijs kunnen zijn.
€ 6,95
Angel of Truth Angel Essence 10 ml
De Engel van Waarheid zal je steunen en leiden bij het ontdekken van jouw eigen waarheid en je helpen bij het in liefde uitdrukken van die waarheid, ongeacht de omstandigheden. De Engel zal je ook helpen om in te zien dat jouw waarheid altijd in verhouding is met jouw huidige bewustzijnsniveau, en dat dit zal veranderen naarmate je gewaar zijn zich verder ontwikkelt.
€ 6,95
Angel of Transmutation Angel Essence 10 ml
De Engel van Verandering zal je bijstaan om jouw energie op te vijzelen tijdens het schoonmaken en omvormen van lagere trillingen naar positieve energie. Doe een beroep op deze Engel ten tijde van diepgaande zuivering en innerlijke healing.
€ 6,95
Angel of Tranquillity Angel Essence 10 ml
De Engel van Rust zal je subtiel ondersteunen en helpen bij het (opnieuw) contact maken met de eigenschappen van kalmte en rust, ten tijde van verwarring en leed. Visualiseer jezelf zittend bij een stil, prachtig meer, samen met deze Engel van Rust naast je, steeds als je deze Essence gebruikt.
€ 6,95
Angel of Strength Angel Essence 10 ml
De Engel van Kracht komt je te hulp wanneer jij vraagt om bijstand bij het weer in contact komen met je eigen innerlijke kracht. Doe een beroep op de bijstand van deze Engel als je voelt dat je kracht of energie tekort komt om door te gaan; vooral als er negatieve energie om je heen is.
€ 6,95
Angel of Purification Angel Essence 10 ml
De Engel van Zuivering helpt je bij het loslaten en omvormen van de lagere energietrillingen in je subtiele lichamen en aura. Roep deze Engel aan wanneer je hulp nodig hebt om meer zuiverheid te brengen in gedachten en geest.
€ 6,95
Angel of Peace Angel Essence 10 ml
De Engel van Vrede begeleidt en helpt je de plek diep in jezelf te vinden waar altijd vrede heerst, en om te kiezen voor een leven vanuit een centrale plek van kalmte, vrede en rust. Doe een beroep op deze Engel om je te helpen bij het uitstralen van de trilling van Vrede, zelfs middenin de chaos en onrust van het leven.
€ 6,95
Angel of Patience Angel Essence 10 ml
De Engel van Geduld helpt je bij het voelen en begrijpen van de essentie van geduld. Terwijl je toelaat dat deze energie steeds meer de overhand krijgt in je binnenste ga je merken dat je lichamelijk en geestelijk steeds rustiger wordt en dat je meer met de stroom van leven mee kunt gaan.
€ 6,95
Angel of Mercy Angel Essence 10 ml
De Engelen van Genade werken onder de nieuwe wet van Heilige Genade in het Watermantijdperk, waardoor wij de kans krijgen om alle karma's waarmee we te maken hadden op te ruimen en los te laten, door middel van de genadige beschikking van onze Kosmische Ouders. Roep deze genade-engel aan om je bij te staan met het vrijmaken van alle karmische last die je nog tegenhoudt op dit moment.
€ 6,95
Angel of Love Angel Essence 10 ml
De Engel van Liefde werkt met de frequenties van onvoorwaardelijke liefde en helpt je om deze energie in jouw eigen hartchakra te activeren. Je wordt geleid in het onderscheid maken tussen deze Liefde en de lagere tegenhanger, die gebaseerd is op emotionele gehechtheid. Vraag om de hulp van deze machtige Engel om die gebieden in jezelf waar te nemen die vragen om onvoorwaardelijke liefdevolle aanvaarding.
€ 6,95
Angel of Joy Angel Essence 10 ml
De Engel van Blijdschap helpt je om je hartcentrum weer open te stellen en te verbinden met de trilling van vreugde en blij kunnen zijn, waardoor er een gevoel ontstaat van moeiteloosheid en hernieuwde vreugde om te leven. Je wordt geleid in het ervaren van het leven door de ogen van een kind, onbevangen en blij, in alle aspecten van het leven.
€ 6,95
Angel of Hope Angel Essence 10 ml
De Engel van Hoop begeleidt en ondersteunt je op subtiele wijze om het licht van de hoop levend te houden in je hartchakra, ten tijde van moeite, verdriet en zorg. Angel Essences zijn apart verkrijgbaar, en als complete set van twintig in een mooie kartonnen doos.
€ 6,95
Angel of Harmony Angel Essence 10 ml
De Engel van Harmonie kan het emotionele evenwicht herstellen en troost en inzicht geven, vooral als er sprake is van emotionele problemen.
€ 6,95
Angel of Grace Angel Essence 10 ml
De Engel van Genade schenkt ons de gave van Goddelijke bijstand, met hulp van de wet van genade. Doe een beroep op deze Engel als je hulp nodig hebt bij het loslaten van oude patronen, overtuigingen of emotionele stukken die je geestelijke groei belemmeren. Zodra je de les uit die oude situaties hebt kunnen leren, en daarbij ook echt kunt vergeven, dan komen de Engelen je te hulp bij het gemakkelijk en soepel loslaten van die oude energie, als je erom vraagt.
€ 6,95
Angel of Glory Angel Essence 10 ml
De Engel van Pracht opent je hart en geest voor meer begrip en inzicht voor de grootsheid van God, de Schepper van universele Intelligentie. Dit zal je helpen om jouw eigen verbinding met de Oerbron te vergroten en je te leiden naar een beter inzicht in de pracht van je eigen ziel.
€ 6,95
Angel of Forgiveness Angel Essence 10 ml
De Engel van Vergeving geeft de energie van Venus door en raakt je direct in je hartchakra met een Liefde die alomvattend en vergevend is. Hierdoor word je subtiel geleid en geholpen om vergevingsgezind te zijn, naar jezelf toe en naar anderen, zodat je weer heel kunt worden.
€ 6,95
Angel of Compassion Angel Essence 10 ml
The Engel van Compassie helpt je om onderscheid te maken tussen waar medeleven (belangeloze liefde) en de lagere tegenhanger ervan, sympathie, op het emotionele vlak. Doe een beroep op de bijstand van deze Engel om je te helpen om die trilling van compassie uit te stralen naar alle mensen en situaties in jouw leven.
€ 6,95
Angel of Beauty Angel Essence 10 ml
De Engel van Schoonheid herinnert ons eraan dat schoonheid van binnen zit, en helpt ons om ons gewaar te worden van de innerlijke schoonheid in alles en alle vormen van leven, ook in ons eigen wezen.
€ 6,95
Angel of Abundance Angel Essence 10 ml
De Engel van Overvloed zal je subtiel steunen en begeleiden bij het ontdekken en loslaten van overtuigingen die je armoedebewustzijn voeden; hierdoor komt er een opening naar allerlei nieuwe vormen van overvloed in jouw leven. Hierdoor kun je bewust beleven dat jij deel uitmaakt van de oneindige stroom van heilige (heelmakende) universele energie.
€ 6,95
Angel Essences SET van 20 flesjes compleet
De twintig prachtige Angel Essences in deze populaire set creëren een brug tussen onze wereld van alledag en die van het rijk van de Engelen. De Engelen werken via deze Essences om je de positieve eigenschappen ervan diep in je bewustzijn te laten doordringen, waardoor transformatie en hoger bewustzijn mogelijk worden. Een heel mooie set van Essences voor diegenen die willen werken met de krachten van de Engelen!
€ 122,50