Gebedsvlaggen Tibetaans

Gebedsvlaggen Tibetaans

Lung Ta gebedsvlaggen worden tussen twee hoge punten, bijvoorbeeld rotspunten of daken van tempels of stoepa's, of van een hoog punt diagonaal naar beneden gespannen. Gebedsvlaggetjes worden verondersteld vrede, compassie, kracht en wijsheid te verspreiden.

Tibetaanse Gebedsvlaggen Kopen

Tibetanen geloven dat bij het wapperen in de wind de gebeden en mantra's opstijgen naar de goden, die voorspoed brengen aan de ophanger, zijn familie, vrienden, bekenden en zelfs vijanden. Door de vlaggetjes op hoge plekken op te hangen kan de ta, het windpaard, de zegeningen naar alle levende wezens brengen. Daarbij wordt de lucht zelf door de vlaggetjes gezuiverd. Oude vlaggetjes verliezen vaak door weer en wind hun kleuren.

Men gelooft dat dit komt omdat de gebeden langzaam worden opgenomen in de omgeving. Net als het leven een cyclus van dood en wedergeboorte is, hangen Tibetanen nieuwe vlaggetjes op naast de oude, om het zelfvernieuwende aspect aan het leven te symboliseren.

Traditioneel komen gebedsvlaggetjes in sets van vijf, van elke primaire kleur één plus wit en groen. De vijf kleuren staan voor de vijf elementen. Blauw staat voor “hemel”, wit voor “wind”, rood voor “vuur”, groen voor “water” en geel voor “aarde”.

Tegelijkertijd staat elke kleur voor een van de vijf dhyani-Boeddha's: blauw voor Akshobhya Boeddha, wit voor Ratnasambhava Boeddha, rood voor Amitabha Boeddha, groen voor Amoghasiddhi Boeddha en geel voor Vairocana Boeddha. In het böngeloof werden door priesters vlaggetjes met deze vijf kleuren gebruikt bij rituele ceremonies.

Volgens de Tibetaanse geneeskunde is gezondheid het gevolg van harmonie en evenwicht tussen devijf elementen. Centraal op een vlaggetje staat een afbeelding van een ta (een sterk paard), dat drie juwelen op zijn rug draagt. De ta symboliseert snelheid en de omschakeling van ongeluk naar voorspoed. De drie juwelen staan symbool voor de Boeddha, de dhamma (de boeddhistische leer) en de sangha (de boeddhistische gemeenschap), de drie hoekstenen van het Tibetaans boeddhisme. Rondom de ta staan verschillende variaties op ongeveer twintig traditionele mantra's, elk gericht tot een bepaalde godheid (in het Tibetaanse boeddhisme zijn goden niet zozeer aparte persoonlijkheden maar eerder verschillende “aspecten van het goddelijke”). Sommige van deze mantra's worden toegeschreven aan de drie belangrijke Tibetaanse bodhisattva's: Padmasambhava, Tsjenrezig (de patroon van het Tibetaanse volk) enManjushri. Vaak staan naast de mantra's, gebeden voor een lang en voorspoedig leven van degene die het vlaggetje ophangt. Afbeeldingen of namen van vier legendarische dieren staan in de hoeken van het vlaggetje: de draak, de garoeda, de tijger en de sneeuwleeuw.

De vlaggetjes worden bedrukt door middel van blokdruk. Tijdens de Culturele Revolutie in China, die nog sterker in het door de Chinezen bezette Tibet rondwaarde, waren gebedsvlaggetjes verboden. Waarschijnlijk zijn veel traditionele ontwerpen verloren gegaan. Tegenwoordig hangen in Tibet en de door Tibetaanse vluchtelingen bewoonde gebieden in India verschillende ontwerpen.

De meeste vlaggetjes worden tegenwoordig in Nepal of India gemaakt door Tibetaanse vluchtelingen of door Nepalese boeddhisten. In Bhutan worden lokaal ook vlaggetjes geproduceerd. De verschillende kleuren moeten van links naar rechts in de volgende volgorde worden opgehangen: blauw, wit, rood, groen en geel. Soms wordt gedacht dat als de vlaggetjes worden opgehangen op een verkeerde datum of tijdstip volgens de Tibetaanse astrologie, het negatieve invloed op hun werking heeft. De beste tijd om vlaggetjes op te hangen zou in de morgen op een winderige zonnige dag zijn.

Tijdens het Tibetaanse Nieuwjaar worden massaal oude vlaggetjes vervangen door nieuwe. Omdat de symbolen en mantra's op de vlaggetjes heilig zijn, mogen vlaggetjes bijvoorbeeld niet op de grond worden geplaatst of in kleding worden verwerkt. Oude, verwijderde vlaggetjes moeten worden verbrand.

Tibetaanse gebedsvlaggen Lungta 210 cm 2 stuks
Koord met 10 Tibetaanse gebedsvlaggetjes met Lungta, het Windpaard dat geluk, voorspoed en welzijn vertegenwoordigt.LungtaLung-ta is het Windpaard dat in het midden van deze gebedsvlaggen staat afgebeeld (lung betekent 'wind' in de Tibetaanse taal), met op zijn rug staat het symbool van het Wensvervullende Juweel. Het Windpaard symboliseert geluk, voorspoed en welzijn voor de natuur, dieren, mensen en de samenleving als geheel.Rondom het Windpaard staan 4 mythische dieren uit het boeddhistische pantheon: linksboven een Garuda, rechtsboven een Naga, linksonder een Sneeuwleeuw, rechtsonder een Tijger.De Engelse tekst aan de linker- en rechterkant geeft de betekenis weer van de mantra's die in de middelste kolom zijn afgedrukt.
€ 17,96
Tibetaanse gebedsvlaggen Medicijn Boeddha 210 cm 2 stuks
Koord met 10 Tibetaanse gebedsvlaggetjes met de afbeelding en mantra van de Medicijn Boeddha.De Medicijn Boeddha, Sange Menla in het Tibetaans, is een speciale healing manifestatie van Boeddha Shakyamuni.De Engelse tekst links en rechts van de afbeelding geeft de betekenis weer van de mantra die erboven en eronder wordt weergegeven.
€ 17,96
Tibetaanse gebedsvlaggen Guru Rinpoche 210 cm 2 stuks
Koord met 10 Tibetaanse gebedsvlaggetjes met afbeelding en mantra van Padmasambhava, ofwel Guru Rinpoche.Padmasambhava was een grote meester die in de achtste eeuw het Vajrayana boeddhisme van India naar Tibet bracht. Hij wordt beschouwd als de root guru van de Nyingma school van het Tibetaans boeddhisme.De Engelse tekst boven en onder geeft de betekenis weer van de mantra die links en rechts op de afbeelding is afgedrukt.
€ 17,96
Tibetaanse gebedsvlaggen Chenrezig 210 cm 2 stuks
Koord met 10 Tibetaanse gebedsvlaggetjes met afbeelding en mantra van Chenrezig.Chenrezig of Avalokiteshvara staat bekend als de Boeddha van Mededogen, die wenst dat alle wezens vrij zijn van lijden.De Engelse tekst aan de bovenkant geeft de betekenis weer van de mantra die eronder is afgedrukt.
€ 17,96
Tibetaanse gebedsvlaggen Groene Tara 210 cm 2 stuks
Koord met 10 Tibetaanse gebedsvlaggetjes met afbeelding en mantra van Groene Tara.Deze vrouwelijke boeddha met haar rechterbeen uitgestrekt, staat klaar om mensen in nood direct te hulp te schietenen. Ze staat er specifiek om bekend te helpen om angst te transformeren in zekerheid.De Engelse tekst boven en onder de afbeelding geeft de betekenis weer van de mantra die aan de zijkanten is afgedrukt.
€ 17,96
Tibetaanse gebedsvlaggen Set van vijf
Set van 5 Tibetaanse gebedsvlagkoorden, elk met 10 vlaggen:1x Lungta (art 16905)1x Medicijn Buddha (art 16906)1x Guru Rinpoche (art 16908)1x Chenrezig (art 16909)1x Green Tara (art 16910)
€ 42,00
Tibetaanse gebedsvlaggen Chenrezig
Tibetaanse gebedsvlaggen met Boeddha Chenrezig ofwel Avalokiteshvari, de Boeddha van Compassie. Hij wordt gezien als de beschermer van Tibet en zijn mantra OM MANI PADME HUM is wereldwijd de bekendste mantra.
€ 14,64
25 Tibetaanse gebedsvlaggen koord L (650 cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaans boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 7,50
25 Tibetaanse gebedsvlaggen koord M (500 cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaans boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 4,50
25 Tibetaanse gebedsvlaggen koord XL (800 cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaans boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 10,16
Gebedsvlaggen koord Tibetaans met 10 vlaggen 10 stuks
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaanse boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 19,40
Gebedsvlaggen OMPMH met 10 luxe velours (10x13 cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaanse boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 7,72
10 Tibetaanse gebedsvlaggen koord L (270 cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaanse boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 5,10
10 Tibetaanse gebedsvlaggen koord M (170cm)
In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaanse boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 4,20
5 Tibetaanse gebedsvlaggen koord S (120 cm)
De mini gebedsvlaggen hangen per 5 stuks In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaans boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken.
€ 3,92
5 Tibetaanse gebedsvlaggen koord XS (130 cm)
De mini gebedsvlaggen hangen per 5 stuks In de kleuren wit, rood, blauw, geel en groen. In het Tibetaans Boeddhisme zijn de gebedsvlaggen niet weg te denken. Volgens de traditie worden de gebeden die op de vlaggen zijn gedrukt verspreid door de wind en geven zodoende een positieve bijdrage aan de omgeving.
€ 3,30
Tibetaanse gebedsvlag Acht Voorspoed Symbolen
De Acht Voorspoedbrengende Symbolen hebben een diepgaande betekenis in de Tibetaans boeddhistische traditie. Ze tonen het pad dat wordt afgelegd op weg naar de Verlichting.
€ 9,08
Tibetaanse Gebedsvlaggen De Vier Vrienden
Tibetaanse gebedsvlaggen met afbeeldingen van De Vier Vrienden: Een olifant, aap, haas en patrijs op elkaars rug onder een fruitboom. Deze voorstelling heeft haar oorsprong in de boeddhistische legende Tittira Jataka en gaat over samenwerking en respect.
€ 8,10