Karmic Flower Essences

Karmic Flower Essences

Deze Karmic Flower Essences vormen een krachtige verzameling bloesem essences, die hulp kunnen bieden bij het openen van deuren binnenin, om je rechtstreeks naar de kern van een thema te leiden, waardoor er een snelle bevrijding mogelijk is van enig onbewust overtuigingspatroon dat je weerhoudt om je als ziel verder te ontwikkelen. De middelen zijn eenvoudig en gemakkelijk in gebruik en ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de zeven groepen persoonlijkheden, zoals vastgesteld door dr. Edward Bach.

Lily Karmic Flower Essence 10 ml
Spirituele connectie: Lily - Lelie.Deze Essence is bedoeld voor degenen die spiritueel nog onzeker zijn, want ze geeft vrede, sereniteit en troost. Deze zielen staan eindelijk aan de poort van hun levensdoel, waardoor ze erkenning krijgen van hun hele geestelijke wezen. Als ze dit realiseren kunnen er heftige gevoelens van onzekerheid opkomen, en tot aan het moment waarop ze werkelijk één met de geest worden kunnen ze zomaar gaan twijfelen aan hun geloof en gevoel van zekerheid, en soms valt hun hele basis weg. De remedie zal de emotionele en spirituele balans terugbrengen, zodat deze zielen kunnen voortgaan op de ingeslagen weg, wetend dat ze veilig zijn in Gods handen, bij de Schepper van alles, die hen leidt. Hun hele basis wordt dan weer zo sterk als een rots.
€ 6,95
Geranium Karmic Flower Essence 10 ml
Het Licht naar binnen brengen: Geranium. Voor degenen die nog steeds in duisternis zijn, zelfs wanhopig, maar al wel de behoefte voelen om met hun spiritualiteit bezig te gaan. Zoals iemand in een verduisterde kamer, die als een blinde ronddoolt, tegen dingen aan botst, maar dat lichtknopje niet kan vinden: voor hen is deze Essence. Hun vingers zullen dan dat lichtknopje vinden en hun hele wezen zal baden in Licht en Liefde - wat uiteindelijk de hele wereld zal verlichten.
€ 6,95
Fuchsia Karmic Flower Essence 10 ml
Het openen van het hartchakra: Fuchsia.Een wonderbaarlijke Essence om vastzittende energie los te maken en te laten gaan. Fuchsia opent het hartchakra, waardoor alle vastzittende energie daaruit vrijkomt. De sluizen gaan open, waardoor opgekropte emoties loskomen; emoties die spirituele afstemming verhinderden. Als die emoties eenmaal bewustgeworden zijn kunnen ze worden behandeld en doorgewerkt; dit is een heel belangrijk onderdeel van ons leerproces. Vrijkomende emoties kunnen behandeld worden met bloesemremedies die op de poster staan. Of met de zeven Karmic Essences, want pas dan kan iemand zijn of haar Karmische lessen, taken en plichten gaan herkennen.
€ 6,95
Yellow Rattle Karmic Flower Essence 10 ml
Wanhoop en Moedeloosheid: Yellow Rattle - Kleine Ratelaar.Degenen die deze essence nodig hebben dragen steeds een droefheid en melancholie met zich mee vanuit vorige levens, die ze vaak niet kunnen uitdrukken, en waardoor zij in hun leven van nu steeds weer te maken krijgen met onbegrepen gevoelens van hopeloosheid en wanhoop. Het intense verdriet wordt niet gemakkelijk onderkend of begrepen, omdat de diepere oorzaak ver weggestopt is in het onderbewustzijn. Het gebruik van Yellow Rattle helpt op zachte wijze om die oude energie bewust te worden, los te laten en om te vormen.
€ 6,95
Valerian Karmic Flower Essence 10 ml
Gebrek aan interesse:  Valerian - ValeriaanHelpt bij het in balans brengen van de vele manieren waarop wij willen ontsnappen aan het volkomen in het NU leven. Of dat nu te maken heeft met leven in het verleden, toen het nog zoveel beter was, of omdat je liever ergens in de toekomst wilt zijn, waar het ook beter zal zijn dan nu, of misschien omdat een overactief denkvermogen in de weg staat om volkomen te beleven wat er op dit moment in en om je heen allemaal gebeurt. Dit zijn allemaal aanwijzingen dat er diep in de persoonlijkheid een weerzin is om helemaal aan het leven deel te nemen, of om helemaal in het fysieke lichaam te zijn (vluchtgedrag). Bij velen van ons is dit een veel voorkomend gebeuren.
€ 6,95
Water Lily Karmic Flower Essence 10 ml
Eenzaamheid: Water Lily - Waterlelie.Diepe gevoelens van eenzaamheid of afgescheiden zijn komen meestal voort uit ervaringen uit andere levens waarin wij wellicht niet konden uitwisselen met mensen om ons heen, of diep verdriet hadden, waardoor er diepe emotionele littekens in ons hart kwamen. Dit kan soms leiden tot de keuze van de persoonlijkheid om niet meer met anderen om te gaan, om maar niet nog eens diezelfde gevoelens mee te maken. Water Lily is de Essence die ons kan helpen om deze gevoelens op zachte wijze te verdrijven.
€ 6,95
Wild Orchid Karmic Flower Essence 10 ml
Onzekerheid: Wilde Orchidee.Gevoelens van onzekerheid vinden hun oorsprong in een overtuiging dat men is afgescheiden van de Bron, en dus van de hogere delen van onszelf. Zonder die verbinding kunnen we onszelf niet sturen vanuit een intuïtief weten wat goed voor ons is, waardoor we slachtoffer worden van twijfels en onzekerheid. De wilde orchidee als Essence rekent af met de diepgewortelde energie van twijfel en onzekerheid, waardoor ons bewustzijn op een hoger plan komt, en wij weer onze band met de Bron kunnen voelen.
€ 6,95
Wild Iris Karmic Flower Essence 10 ml
Overbezorgdheid: Wilde Iris.Aan de basis van alle remedies in deze groep staan diepe, onbewuste gevoelens van zorg en verantwoordelijkheid voor anderen, of wellicht ook de hele planeet. Vaak zijn deze gevoelens terug te voeren op vorige levens. Waarin we ervoor gekozen hebben om lessen te leren over het juiste machtsgebruik in machtsposities, waarbij ook verantwoordelijkheid voor anderen een rol kon spelen. Deze restgevoelens geven de persoonlijkheid nog steeds een gedrag dat overkomt als overwicht en de baas willen spelen, of wellicht ook overmatig kritisch zijn, waardoor de persoonlijkheid blijft vastzitten in oude patronen. Dit kan veel stress geven, want die gevoelens kunnen we vaak niet plaatsen in verband met ons huidige leven.
€ 6,95
Pink Rose Karmic Flower Essence 10 ml
Angst: Pink Rose - Roze Roos.De roze roos is een uiterst krachtige essence, als ondersteuning van het loslaten en neutraliseren van diepgewortelde angsten. Afschuwelijke en traumatische ervaringen maken al duizenden jaren deel uit van het leven hier op aarde, en veel mensen dragen nog steeds de emotionele herinnering aan die ervaringen met zich mee, ver weggestopt in hun onderbewustzijn. Dit noemen we dan karmische angst, omdat er nog steeds iets uit geleerd moet worden, via het proces van bewust uitwerken en overwinnen van de angst. Dit soort angst is vaak de basisoorzaak van fysieke klachten, zoals astma of eczeem.
€ 6,95
White Bluebell Karmic Flower Essence 10 ml
Overgevoeligheid: White Bluebell - Grasklokje (Campanula). Alle remedies in deze groep hebben te maken de verschillende manieren waarop de persoonlijkheid reageert op gevoelens van kwetsbaarheid, die ontstaan bij extreme gevoeligheid voor de emotionele en mentale energie van anderen. Mensen die behoefte hebben aan deze remedie zijn zich direct en op onprettige wijze bewust van de gedachten en emoties van anderen, en kunnen vaak niet eens merken dat het niet hun eigen emoties zijn.
€ 6,95
Karmic Flower Essences set 10 flesjes
Deze Essences vormen een krachtige verzameling bloesem essences, die hulp kunnen bieden bij het openen van deuren binnenin, om je rechtstreeks naar de kern van een thema te leiden, waardoor er een snelle bevrijding mogelijk is van enig onbewust overtuigingspatroon dat je weerhoudt om je als ziel verder te ontwikkelen. De middelen zijn eenvoudig en gemakkelijk in gebruik en ze zijn rechtstreeks gekoppeld aan de zeven groepen persoonlijkheden, zoals vastgesteld door dr. Edward Bach. De Karmic Essences kunnen apart of als set worden aangeschaft, en wij bieden ook een kleurenposter waarop zowel de Bach-middelen als de Karmic Essences staan afgebeeld.
€ 64,00